Home

Welkom

 

Welkom,

Op onze site vind u informatie over onze vereniging, wij hebben het onderverdeeld in Opleidingszwemmen, Onderwatersport en Reddingsbrigade

Ons doel is om onze leden op een ontspannen manier de zwemkunst bij te brengen.
Wij werken met gediplomeerde vrijwilligers, deze mensen hebben een passie en willen dit graag met u delen.

 

We geven zwemles aan kinderen vanaf 6 jaar. Op dit moment is er een wachtlijst voor kinderen en volwassenen. Kinderen kunnen vanaf hun vijfde verjaardag ingeschreven worden op de wachtlijst

 

Wij stellen hoge eisen aan onze zwemopleidingen en voldoen aan de eisen en richtlijnen van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

 

Ouders en begeleiders van onze jonge leden kunnen er na het behalen van het ABC-diploma op vertrouwen dat hun kinderen beschikken over de juiste vaardigheden om zich goed te kunnen redden in het zwembad.

Gefeliciteerd


Zaterdag 27 juni hebben 9 kandidaten met goedgevolg de theorie van de assistent zwemleider afgesloten. Zes kandidaten zijn helemaal klaar en 5 kandidaten moeten nog een deel afronden. Wij willen alle kandidaten van harte feliciteren met het behaalde resultaat. Deze kanjers zijn al klaar.

Herken jij je badjuf of meester?


Door de corona maatregelen hebben nog niet alle kandidaten alle opdrachten kunnen afmaken, maar we vertrouwen erop dat dit snel goedkomt.
We willen de Nationale Beroepsopleidingen Zwemonderwijs, met name Enna van den Brand hartelijk bedanken voor het verzorgen van de opleiding. Zonder onze stagebegeleiders was dit niet mogelijk geweest dus zij verdienen ook dank voor hun inzet.

Henri Bos
voorzitter

Update maatregelen corona virus 2-7-20

Beste Watervriend, ouders/verzorgers,

De kinderen van het ondiepe bad mogen ook weer zwemmen, je krijgt hiervoor een uitnodiging en je moet je inschrijven. De groepen ABC en zwemvaardigheid kunnen komen zonder in te schrijven.

Je gaat thuis naar de wc en trekt je zwemkleren aan voor je naar het zwembad komt. Na de les niet douchen maar afdrogen omkleden en naar huis.
In de media wordt gemeldt dat de douches weer gebruikt mogen worden, dat klopt, maar nog niet voor de lesgroepen en verenigingen. Dat heeft te maken met de doorstroom die dan stokt bij de douches.

Via de button "Protocol Verantwoord Zwemmen" in de kolom hiernaast kunt u de richtlijnen vinden waar wij en onze leden zich aan moeten houden.

Als de kinderen naar de les zijn mogen de ouders gebruik maken van de horeca, consumptie verplicht, volg de looproute zoals aangegeven.

Belangrijk voor u en onze gezondheid:
Bij klachten zoals omschreven door het RIVM blijf je thuis. Kinderen met symptomen die toch komen moeten opgehaald worden en mogen niet deelnemen aan de zwemles. Dat betekend dat u bereikbaar moet zijn gedurende de tijd dat uw kind bij ons is.

Wij vragen onze senioren om ook nog even geduld te hebben omdat we maar met een beperkt aantal volwassenen tegelijk in de zwemzaal mogen.

Ontvangt u als lid van ons geen mail, geef dan uw mailadres door via: info@wageningsewatervrienden.nl

Namens het bestuur,


Henri Bos,

voorzitter.

Planning

maandag 6 juli
donderdag 9 juli
Activiteit Examen Snorkelen groepen A, B en C 18:00 - 18:45 Zwembad De Bongerd
Activiteit Opgave badje 1,2 en 3 zwemlessen 9 juli 18:35 - 19:15
Terug naar boven