Home

Welkom

 

Welkom,

Op onze site vind u informatie over onze vereniging, wij hebben het onderverdeeld in Opleidingszwemmen, Onderwatersport en Reddingsbrigade

Ons doel is om onze leden op een ontspannen manier de zwemkunst bij te brengen.
Wij werken met gediplomeerde vrijwilligers, deze mensen hebben een passie en willen dit graag met u delen.

 

We geven zwemles aan kinderen vanaf 6 jaar. Op dit moment is er een wachtlijst voor kinderen en volwassenen. Kinderen kunnen vanaf hun vijfde verjaardag ingeschreven worden op de wachtlijst

 

Wij stellen hoge eisen aan onze zwemopleidingen en voldoen aan de eisen en richtlijnen van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

 

Ouders en begeleiders van onze jonge leden kunnen er na het behalen van het ABC-diploma op vertrouwen dat hun kinderen beschikken over de juiste vaardigheden om zich goed te kunnen redden in het zwembad.

Maatregelen corona virus

Beste Watervriend,

 

De maatregelen ter voorkoming van verdere uitbreiding van het Coronavirus treft ook onze vereniging.
 

Een groot aantal geplande activiteiten als zwemlessen, afzwemmen, algemene ledenvergadering, Koningsdag, EHBO-lessen en groepsduiken komen zoals het er nu naar uitziet tot 1 juni te vervallen.
 

Mogelijk roept dit een aantal vragen bij u op. Wij proberen u met dit bericht wat duidelijkheid te geven.

De Wageningse Watervrienden is een vereniging waaraan je per jaar contributie betaalt; de contributie wordt per maand geïncasseerd. Gezien de huidige omstandigheden heeft het bestuur echter besloten om de contributie op te schorten, voorlopig voor de maanden april en mei. U blijft lid maar wij innen geen contributie. Waarom geldt dit niet voor de maand maart? Als vereniging hebben wij onze verplichtingen als afdracht aan sportbonden, verzekeringen en de huur van het zwembad. Dat wordt uit de contributies van onze leden betaald.

 

Mocht u toch besluiten om het lidmaatschap van u of uw kind op te zeggen, herinneren wij u graag aan de spelregels:

  • het lidmaatschap is aangegaan voor de duur van minimaal één jaar.
  • er geldt een opzegtermijn van één volle kalendermaand; de opschorting van de contributie is daarbij niet van toepassing!

Organisaties als Het Oranje Kruis en Reddingsbrigade Nederland hebben aangegeven de nodige coulance te bieden wanneer je niet aan de verplichte bijscholingsmomenten kunt deelnemen.
 

Ten overvloede verzoeken wij u dringend om uw contributie niet te storneren over de periode dat u deze wel verschuldigd bent: dat geeft onze vrijwilligers extra werk en bovendien extra kosten!
 

Mocht u nog vragen hebben, stelt u deze dan per mail aan: secretaris@wageningsewatervrienden.nl
 

Wij zullen u blijven informeren naar aanleiding van de actualiteit, via de mail en onze website.
 

We hopen elkaar in juni weer in goede gezondheid in het zwembad terug te zien.

 

Namens het bestuur,


Henri Bos,

voorzitter.

Planning

maandag 13 april
Agenda PASEN GEEN ZWEMMEN
zondag 19 april
Activiteit openingsduik seizoen 2020 nog niet bekend
maandag 27 april
Agenda KONINGSDAG GEEN ZWEMMEN
maandag 4 mei
Agenda DODENHERDENKING GEEN ZWEMMEN
donderdag 21 mei
Agenda HEMELVAARTSDAG GEEN ZWEMMEN
maandag 1 juni
Agenda PINKSTEREN GEEN ZWEMMEN
vrijdag 19 juni t/m zondag 21 juni
Activiteit Zeelandweekend 2020 camping Klaverweide
Terug naar boven