Sociale veiligheid

Wageningse Watervrienden

Bespreekbaar maken van (gevoelige) kwesties mbt veiligheid, sfeer en intimidatie

 

Vertrouwenscontactpersoon
Ik ben Agnes Ton, vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging. Ik ben geen bestuurslid, en heb een neutrale positie. U kunt mij inschakelen wanneer u met een (gevoelige) kwestie zit die u kenbaar wilt maken binnen de zwemvereniging. Ik begeleid het proces en ben zelf niet degene die de oplossing geeft. Wat doe ik wel?

Vertrouwenscontactpersoon houdt in dat ik de vereniging preventief ondersteun in het bewaken van de goede sfeer en omgang met elkaar. Een tweede taak is dat ik u als lid ondersteun wanneer er een situatie voordoet die u als onwenselijk ervaart. Denk hierbij aan bejegening en omgangsvormen (zoals agressie, onveiligheid, (sexuele) intimidatie).  Wanneer u een ongewenste situatie ervaart kunt u een melding daarvan doen, waarna ik daarmee aan de slag ga en u ondersteun om de juiste stappen te zetten en te komen tot een bevredigend resultaat.

 

Bij een melding zijn er meerdere manieren van handelen:
- ik ben uw aanspreekpunt en eerste opvang;
- ik kan u steunen om de juiste stappen te zetten of in overleg met u de situatie opnemen binnen de vereniging om te komen tot een bevredigend antwoord en/of oplossing;  
- ik kan u doorverwijzen en/of ondersteunen in het indienen van een officiële klacht bij de externe vertrouwenspersoon.

Om met mij in contact te komen kunt u bij de tafel bij binnenkomst vragen naar het meldingsformulier.

Wanneer u dit formulier inlevert bij de tafel bij binnenkomst in een gesloten envelop of digitaal via onderstaande mailadres, neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op om de situatie te bespreken (bij voorkeur binnen 24-48 uur).
Al de gesprekken die gevoerd worden zijn vertrouwelijk van aard. Indien u mij persoonlijk wilt spreken, treft u mij meestal aan op maandagavond wanneer ik zelf zwem en/of bij de ingang zit.


De vertrouwenspersoon van onze vereniging is te bereiken via: vertrouwenspersoon

 

Sport NOC-NSF

Vertrouwenspunt Sport

Naast de VCP is het mogelijk ook extern een kwestie voor te leggen en in vertrouwen met een deskundige te praten en advies te ontvangen. Daarvoor is het Vertrouwenspunt Sport (van NOC*NSF) beschikbaar. Bij dit meldpunt kun je met alle mogelijke vragen terecht.

Je kunt het Vertrouwenspunt Sport op twee manieren benaderen:

 

Telefoon: 0900 202 55 90 (€ 0,10 per minuut)

maandag t/m vrijdag 08.00 – 22.00 uur

zaterdag 12.00 – 16.00 uur

E-mail: vertrouwenspuntsport

 

Vertrouwelijk

Medewerkers van zwembaden, ouder(s), verzorger(s), leden van een zwemvereniging, eigenaren of medewerkers van een zwemschool, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij het zwemmen kunnen vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken danwel om advies vragen. Meer informatie vind je op de site van het NOC*NSF

 

Vertrouwenspersonen

De Vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Naast het netwerk van vertrouwenscontactpersonen bij de verschillende sportbonden, is er bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen. Zij doen de eerste opvang, maar bieden ook echt begeleiding. Zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Bedoeld voor slachtoffer, beschuldigde en mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon).

 

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

 

Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk.

Terug naar boven