Lidmaatschap Contributie Incasso

Lidmaatschap

Na inschrijving via het inschrijfformulier – tevens machtiging voor automatische afschrijvingen – ontvangt u de lidmaatschapskaart aan de kassatafel. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Na het eerste jaar kunt u per maand opzeggen

 

Voor elk lid moet u een afzonderlijk inschrijfformulier in te leveren, met een machtiging voor automatische incasso.

 

Tijdens de lessen van Zwemvereniging Wageningse Watervrienden heeft een lid uitsluitend op vertoon van de lidmaatschapskaart toegang tot het zwembad.

 

De opzegtermijn voor het lidmaatschap is 1 volle kalendermaand. De maand gaat in op de 1e kalenderdag van de maand volgend op de maand waarin u heeft opgezegd. U mag in deze maand gewoon blijven zwemmen. Aan het einde van deze periode dient u de lidmaatschapskaart aan de kassatafel in te leveren. Het lidmaatschap opzeggen kan via de knop Lidmaatschap opzeggen op de pagina Mijn gegevens wijzigen of met het Opzegformulier in het menu Contact.

 

Indien geen opzegformulier wordt ingeleverd en de lidmaatschapskaart aan het eind van de zwemperiode niet wordt ingeleverd, blijft u lid en ook aansprakelijk voor het doorbetalen van de maandcontributie.

 

Dit geldt ook indien u een onvolledig ingevuld opzegformulier inlevert.

Contributie

De contributie van de vereniging is een jaarlijkse contributie die in 12-maandelijkse termijnen vooraf moet worden betaald.

 

Tijdens de vakantieperiode loopt de contributiebetaling dus gewoon door.

 

Onderstaand een overzicht van de verschillende contributiebedragen:Volwassenen (vanaf 18 jaar) 

Kinderen (tot 18 jaar) 
Duiktoeslag (onderwatersport)

Snorkelen toeslag


Diploma zwemmen

Inschrijfgeld


Nieuwe lidmaatschapskaart (bij verlies)
aanvragen via de site webshop


€ 13,- per maand

€ 12,- per maand

€ 2,- per maand

€ 1,- per maand

€ 10,- per afzwemmen

€ 10,- eenmalig bij inschrijving


€ 5,- per verlies

 

Incasso

U bent verplicht de wijze van betaling uit te voeren zoals hieronder is aangegeven:

 

Voor betaling dient u een machtiging te geven voor automatisch incasseren. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan Zwemvereniging Wageningse Watervrienden om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens inschrijfgeld (indien nog niet betaald bij inschrijving), contributie, examengeld en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zwemvereniging Wageningse Watervrienden. Betaling anders dan door automatische incasso is niet toegestaan.

 

Na beëindiging van het lidmaatschap stopt de vereniging met incasseren op het moment dat u geen contributie meer verschuldigd bent.

 

 

Als de zwemles is begonnen worden contributie en evt. inschrijfgeld (eenmalig € 10) afgeschreven van uw rekening – inschrijfgeld wordt niet afgeschreven als dat bij aanmelding al is betaald.

 

Afschrijvingen van incasso contributie gebeuren omstreeks de eerste volle week van elke kalendermaand.

 

De kosten van het diploma afzwemmen worden betaald gelijk bij aanmelding voor de activiteit diplomazwemmen. Wanneer er wordt afgezwommen ontvangt u hiervan een bericht. Na het proefzwemmen hoort u wie er mag afzwemmen, via de badmeester.

 

Aan een incasso zijn kosten verbonden. Indien een incasso geweigerd wordt (onvoldoende saldo of terughalen) wordt de eerste keer storno €2,50 administratiekosten bij u in rekening gebracht. De 2e keer €5,00. Tevens volgt er na de 2e keer een waarschuwing. Bij een 3e keer volgt het beëindigen van het lidmaatschap en kunnen er geen zwemlessen meer worden gegeven. 

 

Bij betalingsachterstand is het niet mogelijk om deel te nemen aan het diploma afzwemmen.

Er blijft een betalingsverplichting tot alles is betaald
Terug naar boven