Omgang- en huisregels

Algemene omgangsregels

Sociale veiligheid en voorkomen ongewenst gedrag

Zwemvereniging De Wageningse Watervrienden biedt een gastvrije, vriendelijke en veilige omgeving waar zowel leerlingen als ervaren zwemmers met plezier hun sport kunnen beoefenen. Om ervoor te zorgen dat alle leden ongestoord kunnen genieten van het zwemmen gelden er een aantal huisregels voor het bezoek aan het zwembad en voor de omgang met andere bezoekers, die hieronder zijn vermeld. Indien iemand zich niet aan de gestelde regels houdt, heeft het bestuur het recht om deze persoon(en) in het uiterste geval de toegang tot het zwembad te ontzeggen.


Algemene omgangsregels

Deze omgangsregels beschrijven hoe we met elkaar omgaan binnen de vereniging en gelden voor alle betrokkenen: leden, leerlingen en hun ouders, vrijwilligers, bezoekers, enz.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik val de ander niet lastig. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen (vrouwen, type ouder, kinderen die ‘anders’ zijn, homo’s, lesbiennes en mensen uit andere culturen).
 4. Ik negeer de ander niet. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 5. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 6. Ik berokken de ander geen schade. Ik gebruik alleen mijn eigen spullen en blijf van andermans spullen af.
 7. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 8. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem of haar om hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik om hulp (aan een volwassene of een kaderlid).
   

Huisregels

Huisregels in het zwembad voor kinderen en verzorgers/ouders

 1. Ik kom op tijd voor de les. Ik scan mijn kaart om toegang te verkrijgen tot de zwemles.
 2. Ik draag passende zwemkleding. Ik gebruik geen onderbroek als zwembroek. Ik draag alleen zwemkleding, vanwege een goede hygiëne; dus ook geen onderbroek onder de zwemkleding!
 3. Ik gebruik bij voorkeur gemeenschappelijke kleedruimtes en kies daarbij uit de volgende mogelijkheid:
  Kleedruimte 1. Voor moeder met dochter (meisje/vrouw)
  Kleedruimte 2. Voor vader met zoon (jongen/man)
  Kleedruimte 3. Gemengd: ouder met kind (moeder/zoon; vader/dochter)
 4. Als volwassene zonder kind of als kind alleen mag ik als vrouw in vrouwenkleedruimte 1 en als man in mannenkleedruimte 2 omkleden. Van kleedruimte 3 mag dan geen gebruik gemaakt worden.
 5. Na het omkleden wordt ik voor badje 1-4 opgehaald uit de kleedkamers. Als ik zwem voor A, B, C en zwemvaardigheden/ reddingsbrigade ga ik maximaal 5 minuten voor aanvang van de les naar binnen. Bij binnenkomst ga ik zitten op de bank bij het juiste bad en wacht op het teken van de zwemleraar om te starten. In alle situaties is het niet toegestaan zelf het zwembad in te gaan, ook al is het verleidelijk om te gaan spelen/zwemmen; niet in het ondiepe water, de kreek of het diepe bad.
 6. Ik betreed de zwemzaal niet met schoenen. Indien nodig gebruik ik overschoentjes; te verkrijgen bij de kassatafel.
 7. Ik douche mij voor de les en na toiletbezoek in het kader van goede hygiëne.
 8. Ik mag niet hard lopen bij het bad. Op de natte tegelvloer is er grote kans op uitglijden en vallen!
 9. Ik mag een ander niet in het water duwen en raak een ander niet onnodig aan.
 10. Ik verlaat na de les direct het bad en ruim het gebruikte materiaal meteen op. Ik ga mij meteen douchen en aankleden.
 11. Ik (of mijn ouders) maak geen foto’s bij het bad, behalve van eigen kind of familielid. In kleedruimtes is het verboden foto’s te maken.
 12. Ik laat sieraden en dergelijke thuis of leg deze in een kluisje. De zwemvereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen.
 13. Ouders/verzorgers verlaten na het omkleden meteen de kleedruimtes en begeven zich naar de algemene ruimte of tribune. Dus niet in de kleedruimte blijven!
Terug naar boven